Select Page

Begrip dat oorspronkelijk gebruikt werd ter aanduiding van het regeringsbestel in het prerevolutionaire Frankrijk, de meeste historici hanteren het begrip nu om het gehele maatschappelijk bestel in Europa in de eeuwen vóór 1800 aan te duiden.

Print Friendly, PDF & Email