Select Page

Aanduiding voor de overigens zeer gevarieerde groep historici publicerend in het Franse historische vaktijdschrift Annales d’’histoire économique et sociale, dat in 1929 door Lucien Febvre en Marc Bloch werd opgericht. In de Annales –– die vanaf 1946 verschijnen met de ondertitel Economies, Sociétés, Civilisations –– komen niet bij uitstek traditionele politieke, maar aanvankelijk vooral sociale en economische, en later ook culturele onderwerpen uit het verleden aan de orde en wordt gezocht naar een vruchtbare wisselwerking tussen geschiedenis en de sociale wetenschappen. De Annales-geschiedschrijving heeft een belangrijke invloed op de twintigste-eeuwse historiografie uitgeoefend.

Print Friendly, PDF & Email