Select Page

(Fr. = Blauwe bibliotheek)
Verzamelterm voor de Franse schotschriften en volksboekjes die vanaf het begin van de zeventiende eeuw door marskramers werden verkocht. De naam is ontleend aan het blauwe omslag waarvan deze goedkope volkslectuur was voorzien. In Nederland bekend als ‘‘blauwboekjes’’. Brenner debate Het tijdschrift Past and Present vormde in de jaren tachtig van de twintigste eeuw het toneel van een debat over de oorzaken die ertoe hebben geleid dat de laatmiddeleeuwse feodale maatschappij overging in een kapitalistische samenleving. De marxist R. Brenner ontketende deze polemiek en verleende er zijn naam aan.

Print Friendly, PDF & Email