Select Page

Het eenmaken, gelijktrekken en systematisch optekenen van verspreide traditionele, lokale of regionale rechtsregels, hetzij geschreven, hetzij ongeschreven, zodat er eenheid van recht ontstaat in een heel land of gebied.

Print Friendly, PDF & Email