Select Page

De ingrijpende wijziging in de Europese economie gedurende de zestiende eeuw die werd veroorzaakt door de verandering in het zwaartepunt van de internationale handel (van Middellandse Zeegebied naar Atlantische kust), de introductie van commerciële en financiële vernieuwingen, de sterke toename van de internationale handel en de veranderingen in de samenstelling van de handelsstromen (met name de verschuiving van luxe- naar bulkgoederen).

Print Friendly, PDF & Email