Select Page

In de rooms-katholieke kerk een algemene kerkvergadering van bisschoppen en andere kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders over vragen met betrekking tot geloof, kerkorganisatie, kerkelijke tucht, enzovoorts.

Print Friendly, PDF & Email