Select Page

(Fr. = hoge raad)
Driemaal per week bijeenkomende Franse regeringsraad die vanaf 1661 in aanwezigheid van de koning de belangrijkste staatszaken behandelde.

Print Friendly, PDF & Email