Select Page

Strafrechtelijke ordonnantie van Karel V, vastgesteld op de Rijksdagen van 1530 en 1532, en in dat laatste jaar tot rijkswet verheven. Bevat vooral strafprocesrecht. De in de Carolina vastgelegde strafrechtelijke uitgangspunten, vergelding en afschrikking, komen in harde strafmaatregelen tot uitdrukking.

Print Friendly, PDF & Email