Select Page

(Latijn: wiens gebied, diens geloof)
Beginsel dat de machthebber in een gebied bepaalt welke godsdienst zijn onderdanen zullen belijden. Deze rechtsregel werd bij de godsdienstvrede van Augsburg (1555) ingevoerd voor de diverse staten en vorstendommen in het Duitse rijk.

Print Friendly, PDF & Email