Select Page

Deductie is het omgekeerde van inductie. Deductie is het opstellen van grondregels door strikt wijsgerige redenering en toepassing van deze regels op de praktijk.

Print Friendly, PDF & Email