Select Page

Ommekeer in het verloop van de bevolkingsgroei in Europa vanaf 1740. Vanaf die tijd groeide de bevolking gestadig.

Print Friendly, PDF & Email