Select Page

(Gr. dia = doorheen; chronos = tijd)
Vergelijkingsmethode waarbij wordt nagegaan hoe een bepaald verschijnsel zich in verschillende periodes heeft gemanifesteerd. Daarbij gaat het er vaak om vast te stellen of de ontwikkeling van het onderzochte verschijnsel door de tijden heen aan een bepaald vast patroon heeft beantwoord. Zie ook synchronische vergelijking.

Print Friendly, PDF & Email