Select Page

Revolutionaire club te Parijs die zich op 16 juli 1791 afsplitste van de jakobijnen. Bood met name onderdak aan voorstanders van de constitutionele monarchie. De naam is ontleend aan het voormalige cisterciënzer klooster waar de vergaderingen werden gehouden.

Print Friendly, PDF & Email