Select Page

(Lat. = lot(sgodin))
Oorspronkelijk de Romeinse lotsgodin, aan wie tal van tempels waren gewijd. Heeft in het renaissancistisch denken de betekenis van een grilllige kracht die blindelings ingrijpt in het menselijk bestaan, zowel ten goede als ten kwade.

Print Friendly, PDF & Email