Select Page

Model van de kosmos met de aarde onbeweeglijk in het middelpunt, waaromheen de overige hemellichamen draaien. Hieraan tegengesteld is het heliocentrisch wereldbeeld.

Print Friendly, PDF & Email