Select Page

Toestand van fysiologisch evenwicht. Door de historicus E. Le Roy Ladurie van toepassing verklaard op een economisch systeem dat door zijn cyclische afwisseling van groei en inkrimping de demografische expansie van een bevolking aan banden legt.

Print Friendly, PDF & Email