Select Page

Van studia humanitas: de studie van de klassieke talen en letterkunde, een stroming van een nieuwe klasse van geletterden (meestal leken) die in navolging van antieke schrijvers (die zij nauwkeurig bestudeerden) streefde naar een zelfstandige ontplooiing van de mens op geestelijk en maatschappelijk gebied.

Print Friendly, PDF & Email