Select Page

Maatschappij op aandelen. Vennootschap waarvan het kapitaal wordt bijeengebracht door de uitgifte van aandelen, die na de emissie verhandelbaar zijn. De aansprakelijkheid van de aandeelhouders blijft beperkt tot hun inleg. Het kapitaal wordt beheerd door gekozen of benoemde bewindvoerders. Voorbeelden: de Verenigde Oost-Indische en de West-Indische Compagnie.

Print Friendly, PDF & Email