Select Page

Titel van de zeven vorsten in het Duitse rijk die zitting hadden in het keurvorstencollege en zodoende stemgerechtigd waren bij de keuze van de Rooms-Koning (die meestal later werd verheven tot Duits keizer). De zeven keurvorsten waren: de aartsbisschoppen van Keulen, Mainz en Trier, de koning van Bohemen, de hertog van Saksen, de markgraaf van Brandenburg en de paltsgraaf van de Rijn.

Print Friendly, PDF & Email