Select Page

Een samenleving waarin de maatschappelijke positie van ieder individu vooral wordt bepaald door de sociaal-economische positie (functie, inkomen) die hij bekleedt.

Print Friendly, PDF & Email