Select Page

(Eng. = gelijkmakers)
Radicale aanhangers van Cromwell. Aanhangers van de volkssoevereiniteitsleer. Op hun programma stonden een algemeen kiesrecht, vrijheid van godsdienst en scheiding van kerk en staat. Zie ook Diggers.

Print Friendly, PDF & Email