Select Page

(Lat. = tussentijd)
Enigszins laatdunkende aanduiding van de humanisten voor het tijdvak tussen de Romeinse oudheid en de eigen tijd: de duistere middeleeuwen. De term werd geïntroduceerd door Petrarca.

Print Friendly, PDF & Email