Select Page

(Gr. monarchos = alleenheerser; machomai = bestrijden)
De hugenootse auteurs die tijdens de godsdienstoorlogen in de zestiende eeuw opkwamen voor het recht van onderdanen om zich te verzetten tegen een despotische vorst die het verdrag tussen vorst en volk schendt.

Print Friendly, PDF & Email