Select Page

(of ambtsadel)
De door de vorst uit de burgerij gerekruteerde en veelal in de adelstand verheven magistraten, die hij uitkoos op basis van deskundigheid op het gebied van rechtspraak of financiën. In hun afhankelijkheid van de vorst, voor deze meer betrouwbaar dan de ‘noblesse d’’épée’.

Print Friendly, PDF & Email