Select Page

Een in 1576 gesloten overeenkomst tussen de noordelijke, opstandige en de zuidelijke, Spaansgetrouwe gewesten in de Nederlanden met als voornaamste afspraken de verdrijving van de Spaanse troepen, de schorsing van de ketterijplakkaten en de erkenning van het calvinisme in de gewesten Holland en Zeeland. De pacificatie werd in 1579 ongedaan gemaakt door de afzonderlijke verbonden van de zuidelijke en noordelijke provincies (Unie van Atrecht en Unie van Utrecht).

Print Friendly, PDF & Email