Select Page

Kritische verlichte denkers, niet zozeer filosofen in de hedendaagse betekenis van het woord, eerder publicisten, literatoren en journalisten. Het fenomeen philosophe kan niet los gezien worden van het in de achttiende eeuw sterk toegenomen lezerspubliek.

Print Friendly, PDF & Email