Select Page

Volksstemming, door middel waarvan belangrijke kwesties zoals bijvoorbeeld een nieuwe grondwet of een nieuwe territoriale indeling ter goedkeuring worden voorgelegd aan de hele bevolking.

Print Friendly, PDF & Email