Select Page

Bijzonder recht of voorrecht, door de soeverein toegekend aan bijzondere personen of groepen van personen (bijvoorbeeld adel, geestelijkheid, steden en gilden).

Print Friendly, PDF & Email