Select Page

Engelse protestanten (dikwijls calvinisten) die de anglicaanse kerk wilden zuiveren van alles wat aan het roomskatholicisme herinnerde. Huldigden een zeer strenge moraal. Een speciale categorie vormden de independenten, die principiële tegenstanders waren van een staatskerk: in hun ogen diende elke kerkelijke gemeente volkomen autonoom te zijn.

Print Friendly, PDF & Email