Select Page

Hervormingsbeweging in het christendom in de zestiende eeuw, die tot een scheuring in het westerse christendom leidde, voornamelijk veroorzaakt door de innerlijke verzwakking van de katholieke kerk in de context van politieke, sociale en culturele ontwikkelingen aan het begin van de nieuwe tijd, met als gevolg dat hetabsolute geestelijke gezag van de kerk van Rome zijn vanzelfsprekendheid verloor en waarvan het protestantisme, de protestantse kerken de vrucht zijn.

Print Friendly, PDF & Email