Select Page

(vroonland)
Heerlijk (adellijk) landgoed dat de grootgrondbezitter zelf exploiteerde, aanvankelijk door gebruik te maken van aan hem ondergeschikte boeren die herendiensten moesten verrichten. Na de afschafng van de herendiensten werden loonarbeiders ingezet.

Print Friendly, PDF & Email