Select Page

Van oorsprong een kerkelijke heffing ten bate van de parochiegeestelijkheid, later ook geïnd door wereldlijke overheden en privé-personen. Aan de tiendgerechtigde moest een bepaald deel (doorgaans 10%) van de oogst of van het pasgeboren vee worden afgedragen.

Print Friendly, PDF & Email