Select Page

(letterlijk: drie-eenheid van de politieke machten)
Begrip uit de leer van Montesquieu. Scheiding van de staatsmacht in drieën: wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. Volgens Montesquieu moesten deze drie elkaar in evenwicht houden om despotisme van de vorst of dictatuur van het volk te voorkomen.

Print Friendly, PDF & Email