Select Page

Ook gallicaans. Tegenstelling tussen de gerichtheid van de katholieke kerk in de nationale staten op Rome, dat wil zeggen ‘‘over de bergen’’ heen, en de gerichtheid in Frankrijk op een nationale kerk, binnen het katholiek geloof gallicanisme.

Print Friendly, PDF & Email