Select Page

Politieke theorie die uitgaat van een sociaal contract op grond waarvan een groep individuen vrijwillig besluit een maatschappij of staat te stichten. De verdragspartners staan hun oorspronkelijke vrijheid geheel of gedeeltelijk, voorwaardelijk of onvoorwaardelijk, af aan de in het verdrag overeengekomen overheid, in ruil voor de bescherming van bepaalde rechten, zoals het recht op bezit en het recht op leven.

Print Friendly, PDF & Email