Select Page

(It. = deugd(zaamheid))
Sleutelbegrip in het politieke denken van de Italiaanse humanisten, ontleend aan Cicero. De deugdzaamheid waarover een competente vorst beschikt, omvat vier hoedanigheden: wijsheid, voorzichtigheid, rechtvaardigheid en moed (de vier kardinale deugden). Machiavelli erkende het belang van deze deugden, maar achtte het in bepaalde omstandigheden gerechtvaardigd voor een vorst om zich met het oog op het staatsbelang amoreel te gedragen.

Print Friendly, PDF & Email