Select Page

(national character, volkskarakter)
Het unieke karakter dat volgens Herder elk volk bezit en in alle cultuurvormen tot uitdrukking zou komen. De gedachte dat volkeren net als mensen elk hun eigen karakter hebben, sprak met name de negentiende-eeuwse romantisch-nationalisten sterk aan. Vanwege zijn generaliserend en speculatief karakter is de waarde van de term als historisch instrument hoogst discutabel.

Print Friendly, PDF & Email