Select Page

Volgens deze economische stelregel leidt de input van productiemiddelen als kapitaal en arbeid vanaf een bepaald moment tot een lagere productietoename, althans wanneer de overige omstandigheden gelijk blijven. Extra investeringen zullen zodoende vanaf dat moment niet tot evenredige winsten leiden.

Print Friendly, PDF & Email