Select Page

Vanwege de oorlog en religieuze twisten in de Zuidelijke Nederlanden weken de ouders van Adriaen Pietersz. van de Venne (1589-1662) uit naar Delft. Hier werd in 1589 Adriaen geboren. Hoewel ingeschreven bij de Delftse universiteit in 1605, ging Van de Venne als schilder in de leer, eerst bij Jeronymus van Diest I en vervolgens bij Simon de Valck. Daarna was Van de Venne werkzaam in Middelburg, waar hij zich naast het schilderen toelegde op het maken van boekillustraties. Ook ontpopte hij zich als dichter en politiek propagandist voor de stadhouders uit het huis Oranje-Nassau. In 1625 verhuisde Van de Venne naar Den Haag, waar hij lid werd van het schildersgilde en de broederschap ‘Pictura’ mede oprichtte. Hier publiceerde Van de Venne literair werk dat hij eigenhandig voorzag van illustraties. Bron Rijksmuseum. Wikipedia