Select Page

Het politieke stelsel waarin de vorst beschikt over de ongedeelde (absolute) macht in de staat en zich niet hoeft te verantwoorden tegenover zijn onderdanen. Volgens de meeste theoretici van het absolutisme is de vorst echter wel gebonden aan een ongeschreven recht van goddelijke of natuurlijke origine. Vorsten die dat recht schenden, zijn despoten. In de praktijk blijkt overigens dat ook de macht van de zogenaamd absolute vorsten aan grote beperkingen was gebonden. In de achttiende eeuw ontstond de variant van het verlicht absolutisme, waarin de door de verlichtingsidealen geïnspireerde vorst niet langer pretendeerde zijn macht rechtstreeks aan God te ontlenen (droit divin*), maar zich met een beroep op rede en verlichting presenteerde als de hoogste dienaar van het volk. Van politieke participatie door het volk was in het verlicht absolutisme echter geen sprake.

Print Friendly, PDF & Email