Select Page

Volgens de ascending theory of government heeft een volk de politieke macht gedelegeerd aan vertegenwoordigende organen en/of individuen, die het zo nodig ter verantwoording kan roepen. De aanhangers van een descending theory of government stellen zich daarentegen op het standpunt dat de vorst of de instantie die met het hoogste gezag is bekleed, naar eigen goeddunken over die macht kan beschikken en alleen tegenover God verantwoording verschuldigd is. In het dalende model delegeert de vorst zijn macht aan ondergeschikte personen en instanties; in het stijgende model is hij juist de ontvanger.

Print Friendly, PDF & Email