Select Page

(Sp.: auto-de-fe) Portugees woord, afgeleid van het Latijnse actus fidei = arrest inzake het geloof, ook wel vertaald als ‘‘geloofsdaad’’. Had aanvankelijk alleen betrekking op het vonnis van de inquisitie, maar kwam later ook in zwang als aanduiding voor de daaropvolgende strafvoltrekking.

Print Friendly, PDF & Email