Select Page

Door T.S. Kuhn geïntroduceerde term voor de groep van relatief jonge wetenschappen die gebaseerd zijn op experimenteel onderzoek, waarvan de resultaten worden geïnventariseerd en gesystematiseerd met de bedoeling wetmatigheden op te sporen. Voorbeelden: scheikunde, elektriciteitsleer, magnetisme, thermodynamica, metereologie. De naam is ontleend aan de Engelse empiristische theoreticus Francis Bacon (1561-1626), van wiens experimentele onderzoeksprogramma een sterk enthousiasmerende werking is uitgegaan. De baconiaanse wetenschappen worden gecontrasteerd met de klassieke of academische natuurwetenschappen, zoals de astronomie en de mechanica, waarin niet het experiment maar de wiskundige deductie de primaire bron van kennis vormt.

Print Friendly, PDF & Email