Select Page

De gedachte van het bevolkingsmechanisme berust op de veronderstelling dat een stijging van de reële inkomens eerst een bevolkingstoename veroorzaakt, totdat een overschot aan arbeidskrachten de tegengestelde beweging oproept: een daling van de reële inkomens, die gepaard gaat met een afnemende bevolkingsgroei of zelfs een daling van het inwonertal.

Print Friendly, PDF & Email