Select Page

Proces dat gedurende het ancien régime aan betekenis wint, waarbij het bestuur steeds meer wordt georganiseerd op basis van formele voorschriften, een veronderstelde rationele deskundigheid en een hiërarchische gezagsstructuur, en waarbij rekrutering en promotie in belangrijke mate op grond van persoonlijke capaciteiten en geschiktheid plaatsvindt.

Print Friendly, PDF & Email