Select Page

Politieke theorie volgens welke de machtsuitoefening in een staat gebonden is aan fundamentele rechtsregels (constituties) en aloude rechten, al dan niet gesystematiseerd in een grondwet. Het constitutionalisme is in de late middeleeuwen voortgekomen uit het verzet tegen de machtsusurpatie van de vorsten. Volgens de constitutionalisten ontleenden de vorsten hun macht aan het volk.

Print Friendly, PDF & Email