Select Page

Hervormingsstreven in en binnen de rooms-katholieke kerk, ontstaan als reactie op en ter bestrijding van de protestantse Reformatie. Op het Concilie van Trente (1546-1563) werden belangrijke aanzetten hiertoe gegeven.

Print Friendly, PDF & Email