Select Page

Verenigingen. Behalve verenigingen van beroepsbeoefenaren (gilden) waren er tijdens het ancien régime ook steden, heerlijkheden en universiteiten met een corporatieve, publiekrechtelijke status. Corpuscularisme (Lat. corpusculum = lichaampje) Natuurkundige leer volgens welke de materie is opgebouwd uit deeltjes. Fundamenteel axioma van de cartesiaanse natuurwetenschap. Door Isaac Newton toegepast om het verschijnsel ‘‘licht’’ te verklaren. Tegenover de newtoniaanse deeltjestheorie staat de opvatting van Christiaan Huygens, die stelt dat het licht een zich voortplantende golf is.

Print Friendly, PDF & Email