Select Page

Franse term voor een type economische crisis dat tijdens het ancien régime frequent voorkwam. De crisis werd op gang gebracht door een misoogst, waardoor de graanprijzen stegen. De nijverheid werd hierdoor dubbel getroffen: de ambachtslieden moesten meer voor hun voedsel betalen en zagen bovendien hun afzet dalen doordat de graanprijsstijging de koopkracht van de bevolking aantastte.

Print Friendly, PDF & Email