Select Page

(Lat. diploma = oorkonde)
Oorkondenleer. De vader van de diplomatiek is Jean Mabillon, die in zijn De re diplomatica (1681) ook de grondslag legde voor andere historische hulpwetenschappen als de paleografie (kennis van het oude schrift) en sfragistiek (zegelleer).

Print Friendly, PDF & Email